Екологичност на газовите уредби

Колкото и популистки да звучи за някои, газовите уредби са по-малко вредни за околната среда. Ако всички автомобили са с газови уредби, въздухът ще е много по чист. Може би газовите уредби са бъдещето на горивните системи.

Диагностика на газови системи

Газовата уредба е екологична алтернативна горивна система. Освен че пести парите ви тя отделя много по-малко вредни изпарения от останалите горива, защото изгаря по-голямата част от пропан бутана.

Контакт с нас

  • Телефони

    0898 663 906
  • E-mail

    dns_autogas@abv.com